Parkering

Parkeringsplatser

Vi har 96 parkeringsplatser fördelade enligt nedan:

Garaget Kängvägen:

 • Varmgarage
  10 platser
 • Kallgarage
  10 platser
 • Garagetak, utomhus
  9 platser

Banvallen:

 • 31 platser

Toffelbacken:

 • 28 platser

Carporten:

 • 8 platser

Uppsägning av parkeringsplats

För att säga upp din parkeringsplats skall nedan kontaktas vid mail eller per telefon:

E-mail: styrelsen@apelsinlunden.se 

Tel: 070 642 99 66 

 

Vid behov av tillfälligt parkeringstillstånd inför; flytt, renovering, hantverkare mm kontaktas styrelsen via mail.

Inkludera reg nummer på bilen, samt i vilket tidsrum som tillståndet skall gälla.