Parkeringsplatser

Vi har 96 parkeringsplatser fördelade enligt nedan:

Garaget Kängvägen:

 • Varmgarage
  10 platser
 • Kallgarage
  10 platser
 • Garagetak, utomhus
  9 platser

Banvallen:

 • 31 platser

Toffelbacken:

 • 28 platser

Carporten:

 • 8 platser

Uppsägning av parkeringsplats

För att säga upp din parkeringsplats skall nedan kontaktas vid mail eller per telefon:

E-mail: styrelsen@apelsinlunden.se 

Tel: 070 642 99 66 

 

Vid behov av tillfälligt parkeringstillstånd inför; flytt, renovering, hantverkare mm kontaktas styrelsen via mail.

Grundreglerna är att vi efter renovering av gårdarna kommer vara väldigt restriktiva kring parkeringstilstånd då det inte längre går att köra runt eller säkerställa passage för utryckningsfordon, färdtjänst eller andra boende. Hantverkare får precis som boende mer än gärna parkera framför portarna för tillfällig i och urlastning. för att sedan parkera exempelvis längst med begravnignsplatsen, där finns nästan alltid plats dagtid

Vid flytt så skall det inte vara något behov av tillstånd då man kontinuerligt kommer att röra sig vid bilen och då finns inget behov av tillstånd.

Skulle en hantverkare kunna påvisa ett tydligt och rimligt skäl till att närheten till bilen är ett måste så kommer vi såklart utfärda tillstånd. Bekvämlighet är inte ett giltigt skäl.