Vi får för närvarande en hel del frågor om elstödet som för närvarande delas ut till privatpersoner som stod som ägare till sitt el-abbonemang under 2021-2022.

Då föreningen i juridisk mening räknas som ett företag/bolag så är det alltså först när regeringen beslutat om elstöd till företag som föreningen kan ansöka om elstöd. Det har vi absolut för avsikt att göra. Om vi blir beviljade, det vet vi ingenting om. Det senaste som sagt i denna fråga är detta:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/02/regeringen-presenterar-nya-detaljer-om-elstodet-till-foretag/

Kortfattat så föreslår dem samma ersättning som till privatpersoner. Man kan först ansöka 30e maj. Därefter ska byråkratin ha sin gång. Och, märk väl. det är fortfarande inte helt säkert att regeringens förslag godkänns av EU.

Det kan också finnas flera olika anledningar till nekat stöd eller riktlinjer som vi inte känner till i nuläget. Så vi kan därmed inte säga någonting om hur mycket, eller ens om vi skulle få något elstöd att ta ställning till, eller när för den delen.

Men, vi leker med tanken att OM, Om föreningen får ett beviljat elstöd, vad gör vi då.
Jo, så här har styrelsen resonerat. Först o främst ska vi titta på vad föreningen haft för kostnader för all el-förbrukning, Därefter vad vi har haft för intäkter. Om elstödet hjälper oss att gå från en negativ balans till en positiv balans, då ska det delas ut i någon form.

Eftersom vi alla medlemmar är delägare i föreningen så är det fortfarande så att alla kostnader och utgifter vi kan spara för föreningen motsvarar en relativt rättvis utdelning i form av % på ägandet. Så, så länge det visar sig att föreningen inte haft mer utgifter än inkomster för elförbrukningen, då gör vi en utdelning till alla baserat på respektive lägenhets förbrukning.
Om summan, eller kostnaden för att administrera detta ändå visar sig bli för stor för att det ska vara värt det, så kan föreningen välja att inte dela ut något elstöd, men som kompensation kanske vi då inte behöver höja elpriset direkt vid nästa tillfälle då det skjuter i höjden.

Sammanfattningsvis.
Föreningen räknas som företag
Företag har inte fått beslutat om något elsöd ännu.
Om föreningen får utbetalt något elstöd har vi för avsikt att:
– göra en kontrollräkning mot våra kostnader jämfört med alla medlemmars inbetalningar.
– betala ut elstöd baserat på förbrukning OM summan är tillräckligt stor för att inte försvinna på administrativa avgifter.