Djurlivet i Lunden

Området kring Apelsinlunden kan huvudsakligen delas in i två typer av miljö: park/trädgårdsmiljöer och gamla skogsrester, t.ex. kring Västberga begravningsplats. Där häckade ett par mindre hackspett 2006, men oförsiktig rensning av sly av Stockholms stad har gjort att arten har försvunnit, åtminstone tillfälligt. Stockholms stad bad om ursäkt men då var det för sent. Det finns dock gott om större hackspett och gröngöling och spillkråkan har setts av flera personer.
Områdets närhet till Solbergaskogen gör att korp och duvhök ses ibland, såväl i luften som i Västberga begravningsplats. Det brukar finnas minst 2 par stenknäckar som häckar i eller utanför begravningsplatsen och jag brukar påstå med viss rätt att vår fågelmatning är det bästa stället i Storstockholm att se stenknäckar under vinter och vår.
I år har vi haft 10 stycken som mest. Den här vintern var det även rekordmånga domherrar vid matningen. Förutom fåglar har vi en mindre flock rådjur som strosar omkring och gott om ekorrar och fältharar. Till min glädje ses igelkottar årligen. Vid slutet av maj 2009 fanns det en ung älgtjur utanför begravningsplatsen som förmodligen hade stötts bort av mamman när det var dags för en ny kull.

Graham Brodie

[nggallery id=4]