Brf = bostadsrättsförening
Brh = bostadsrättshavare