Hyreshöjning gatuparkering

Samfälligheten Skohornet har tillsammans beslutat att gatuparkeringsplatsernas hyra skall höjas från årsskiftet 2023.

I dagsläget är årshyran 3122 kr per år och 260 kr i månaden

Den nya årshyran sattes till 4080 kr, som bliver 340 kr i månaden.