Geotekniska undersökningar för VA-ledningar, v.50

VAD?Vi planerar för nya VA-ledningar i Toffelbacken. Som en del i det arbetet behöver engeoteknisk undersökning av marken utföras för att veta hur de nya ledningarna skabyggas. VARFÖR?De nya VA-ledningarna ska försörja kommande ny bebyggelse i området. HUR?Undersökningen kommer utföras med undersökningsrigg som borrar hål i gatan (diameter cirka 5-15 cm). Håltagningar i asfalten lagas efter avslutad undersökning. Vi bedömer […]