Information nybyggnation

Se nedanstående PDF-fil för information omkring förberedelser inför nybyggnation på Toffelbacken. De primärt berörda husen är Toffelbacken 15, 17 och 19. Information till fastighetsägare

Gårdsrenovering

Då flera personer efterfrågat detta och vi upptäckte att det inte publicerats som det skulle så finns här nu en halvdan karta över hur gårdarna kommer se ut. http://www.apelsinlunden.se/wp-content/uploads/2021/03/gardskarta.pdf Notera att det är alldeles för sent att göra ändringar i […]