Nyheter

Ombokning av kontrollmätning tvättstugan

Pga oförutsedda händelser kunde den planerade bullermätningen inte utföras förra veckan och ett nytt datum har bokats till Måndagen den 27/11 mellan kl 09:30-11:30. Det vill säga att hela tvättstugan …

Tvättstugan stängd för kontrollmätning

Tidigare i år fick styrelsen in klagomål om buller från tvättstugan varefter en bullermätning utfördes den 15/8. Enligt Miljöförvaltningens uppmaningar har föreningen nu utfört ett antal åtgärder för att minska …

Städdagen 2023 

 Lördag den 7e oktober har vi städdag med fokus på omplantering och ogräsrensning.  Vi ses utanför röda lekstugan mellan kl 10-13 där det kommer att finnas redskap samt en tydlig …

Installation av laddstolpar

På åtta av de parkeringsplatser som är placerad på Banvallen kommer företaget Elaway att installera laddstolpar. Om en boende i dagsläget har en elbil och skulle önska en sådan plats …

Utrymma parkeringsplatser 14/9-18/9

Hej medlemmar, Mellan den 14/9 – 18/9 kommer det att pågå grävarbeten på p-platserna TB östra (mitt emot kyrkogården) för att förbereda de platserna för laddboxar. Eftersom det ska grävas …

Ändrade Tvätttider

Styrelsen har under året haft ett ärende hos Miljöförvaltningen med hänsyn till buller som orsakas av tvättstugan. En bullermätning har utförts där det konstaterades att ljudnivån är över värdet som …

Vattenavstängning 23 augusti 2023

Se nedan information från Stockholms vatten. Enligt detta kommer vattnet att stängas av kl 22:00 för att sättas på under natten om allt går enligt planen. Vattenläcka i Solberga Händelse: …