box_1

Två viktiga funktioner: Förvaltningen består av två viktiga delar…