Gårdsrenovering

Då flera personer efterfrågat detta och vi upptäckte att det inte publicerats som det skulle så finns här nu en halvdan karta över hur gårdarna kommer se ut. http://www.apelsinlunden.se/wp-content/uploads/2021/03/gardskarta.pdf Notera …

Praktisk info kring solcellerna

På förekommen anledning kommer här lite praktiskt info kring solcellerna som nu är i full gång och producerar el åt oss. Solcellerna beräknas kunna förse oss med ca 20% av …

Kallelse till Årsstämma 2020

Hej medlemmar, läs denna viktiga information!  Är någonting oklart eller ni behöver få något förtydligat så maila oss!Föreningens medlemmar kallas till årsstämma måndag den 14 september med start, klockan 18:30 …