Styrelsen

Styrelse 2016

JOHN_edited Nabil JUDITH
John Hollingworth,
ordförande
  Nabil Adawi,
kassör
Judith Brodie,
sekreterare
Robert Bara,
ordinarie ledamot
20160815_234013 Me IMG_20160614_053825 Kommer Snart…
Cathrin Zander,
ordinarie ledamot
Lillianna Hölscher,
ordinarie ledamot
Annika Englund,
ordinarie ledamot
Raimon Sandberg, suppleant

 

Så fungerar styrelsearbetet

Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.
Föreningsstämman tillsätter styrelsen. Föreningsstämman kan också avsätta den styrelsemedlem de valt, även om denna inte står för tur till omval. Det vanliga är dock att en styrelsemedlem avgår genom att inte ställa upp för omval. Styrelsemedlem kan alltid avgå från styrelsen när han eller hon själv begär det.
Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten.

Valberedning

Om du är intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta valberedningen.
Mail adress samt telefon nummer till valberedningen får du genom att kontakta styrelsen via mail eller på våran styrelsetelefon.
Styrelsearbete ger både en god insyn i vår förening och är dessutom stimulerande!

Valberedningen 2016

Hans Göransson, sammankallande
Malin Falk Haffling