Gårdsrenovering

Då flera personer efterfrågat detta och vi upptäckte att det inte publicerats som det skulle så finns här nu en halvdan karta över hur gårdarna kommer se ut. http://www.apelsinlunden.se/wp-content/uploads/2021/03/gardskarta.pdf Notera att det är alldeles för sent att göra ändringar i […]

OBS: SOPSUGEN STÄNGS!

Styrelsen fick idag, information om ett trasigt rör längre ned i sopsugssystemet. Detta innebär att sopsugen kommer att tillfälligt stängas fr.o.m. denna vecka. Under tiden kommer Envac, som sköter sopsugen, ansvarar för att det finns andra kärl för hushållssopor. Det […]

Kallelse till Årsstämma 2020

Hej medlemmar, läs denna viktiga information!  Är någonting oklart eller ni behöver få något förtydligat så maila oss!Föreningens medlemmar kallas till årsstämma måndag den 14 september med start, klockan 18:30 i området kring Toffelbacken 15-17-19. På grund av rådande omständigheter […]

Stopp i sopsugem

Ett större stopp i sopsugen just nu, detta påverkar inte bara samtliga våra hus utan större delen av solberga/älvsjö. Bra och viktigt att tänka på är att minimera hushållssoporna, samt att inte ställa ut soppåsar i trapphusen, måste ni förvara […]

Årsstämman 2020 – covid-19

Enligt folkhälsomyndighetes anvisningar är årets stämma uppskjuten. Styrelsen väntar nu lagändring gällande fullmaktsinsamling och poströstning som regeringen preliminärt förväntas fatta beslut om innan 14:e april. Så fort lagändringarna blir publicerade kommer styrelsen att gå ut med ny information omkring stämman […]

Vår städdag – covid-19

Pga rådande omständigheter med covid-19 har vi i styrelsen valt att följa folkhälsomyndighetens råd att inte samlas i onödan. Därför kommer vårens städdag inte att hållas i sin vanliga ordning. Den bokade containern kommer att finnas på gården från fredag […]