Vårstädning 2015

Vårstädningen kommer att äga rum söndagen den 26:e april samtidigt med våra grannföreningar, Brf. Kvarteret Apelsinen och BRF Sandalmakarbacken. Vi samlas på gården kl.10 utanför Toffelbacken 25! Redskap, skottkärror, handskar, plastsäckar, med mera handhåller föreningen med, närvaro- och “att-göra”-lista likaså. […]

Årsstämma 2014

Måndagen den 11:e maj kl.18 håller vi årsstämma i Park folkets hus. Vi bjuder som vanligt på fika. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 27:e april. Motioner kan lämnas av alla medlemmar i föreningen oavsett om de sitter […]

Styrelsetelefon

Våra telefontider är: Helgfria måndagar och torsdagar klockan 16.00 – 18.00 Primärt bör du kontakta styrelsen via SMS till vårt styrelsetelefonnummer, eller via mail till styrelsen@apelsinlunden.se Styrelsetelefonnummer är 070 – 642 99 66

Vi behöver din hjälp!

För att få gräset grönare än hos grannen behöver vi hjälpas åt med trädgårdsunderhållet. Trädgårdsgruppen vill gärna ha din hjälp med vattning av blommor och rabatter och gräsklippningen. Vi vore tacksamma om du kunde vattna krukor och rabatter vid “ditt” […]

Verksamhetsberättelse 2013

Förvaltningsberättelse 2013 Allmänt om verksamheten Bostadsrättsföreningen Apelsinlunden förvärvade den 4 november 2009 fastigheten Klacklappen 1. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. Föreningen upplåter 109 bostadslägenheter med bostadsrätt och 12 med hyresrätt. Vidare upplåter föreningen 1 lokal med hyresrätt samt hyr […]

Brandskydd

Tillsammans med grannföreningarna har vi nu satt upp förbudsskyltar i alla trapphus: barnvagnar och övriga lösa föremål kommer framöver att omedelbart omhändertas och forslas till ett gemensamt förvaringsutrymme. Omhändertaget gods återfås mot beskrivning. Ej utlöst gods kommer att kasseras efter […]

Parkeringsbevakning

Parkeringsföretaget Q-Park AB sköter vår parkeringsbevakning. I- och urlastning på våra gårdar får ske under maximalt 10 minuter. Vid behov av längre tillfälliga parkeringstider krävs ett speciellt parkeringstillstånd som du ansöker om i god tid mot en handläggningsavgift. Kontakta styrelsen […]